Качество и сертификати

Високото ниво на качество, което предлагаме на нашите клиенти, е известно от много години. Доверието на клиентите в „техническото съвършенство“ на продуктите ни е било и продължава да е основа за дългогодишни и успешни партньорства. Внимателно подбраните и иновативни доставчици на суровини ни подкрепят в тази важна задача.
Но времето не е спряло. Компанията се разраства непрекъснато, при което международното присъствие се налага все повече и повече. За да можем да предложим на нашите клиенти възможно най-доброто местно обслужване, разширихме присъствието си в Източна Европа чрез обект в България.

Системата ни за управление на качеството предлага на клиентите сигурността на планираното и заедно с това подлежащо на подробна проверка, постоянно качество. Въведохме сертифицирана система за управление съгласно IATF 16949:2016.
Очевидно е, че постоянно доброто качество на продукта може да бъде гарантирано само ако цялата разработка на даден продукт, от закупуването на суровини през изследователската и развойна дейност и производството до неговата продажба, бъде проверена точно. Точно там се използва нашата система за IM.

Всеки служител, включително ръководството, е еднакво отговорен за качеството на продукта в своята област на дейност. За поемане на отговорност е необходимо да се насърчава разбирането на вътрешните и външните отношения. Това предполага постоянна програма за обучение, която обяснява продуктовите и пазарните изисквания, както и процесите и техниките на производство.

С настоящия наръчник за управление ръководството се задължава да внедри съвременна система за управление на качеството, която гарантира спазването на всички изисквания за качество – от определянето и прилагането на прозрачни процеси до планираните мерки за качество, така че грешките да се избягват, доколкото е възможно, или да се разпознават рано.


Ръководството и по-специално неговото длъжностно лице редовно и при специални поводи проверяват ефективността на определените мерки. Това се случва също чрез одити и постоянни доклади за качество.
Всеки наш служител носи отговорност за качественото изпълнение на своите задачи. Той е длъжен да даде идеи за оптимизиране на системата за управление на качеството. Ръководството се задължава да проучи внимателно всички практически предложения за мерки, които гарантират това.

Като част от тази система за IM, редовно оценяваме резултатите и постиженията, ефективността на системата ни за IM и целесъобразността на политиката за качество и планираме измерими цели за качество.
 

 

Zertifikat-ISO-TS-16949

Изтегляне на сертификат (IATF 16949:2016): Download

 

Qualität und Umwelt - Zertifikat-14001
Изтегляне на сертификат (ISO 14001:2015): Download